Valné zhromaždenie SASA sa uskutoční v dňoch 12.-14.2.2010.