Stretnutie Sekcie kognitívnej a evolučnej antropológie sa uskutoční 27.2.2009 na FSEV UK o 17:00.