Pozývame vás na tohtoročné valné zhromaždenie SASA.

4. valné zhromaždenie SASA sa bude konať 25.-27. februára 2011. v hoteli Hydrostav Karpaty v Častej – Píle (http://www.hotelhydrostav.sk/

Program valného zhromaždenia oznámime už čoskoro.