Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 17.12.2008 na FSEV UK o 18:00.