Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 29.1.2009 na FSEV UK o 18:00.