Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú prednášku Besné mesto: Kontextualizácia antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti. Na podujatí bude prednášať Mgr. Stano Lukáč, člen SASA, ktorý pôsobí na Odbore stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2023 v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave so začiatkom o 17:30 hod.

Prednáška sa bude venovať téme grafitov v mestskom prostredí. Pre interpretáciu významu grafitov v dynamike urbánneho prostredia je kľúčové pochopiť grafiti ako sociálny jav v miestnom kontexte. Okrem toho, že grafiti v prostredí zastávajú určité miesto, každý takýto prejav vyjadruje aj určitú pozíciu. Podobne, grafiti rasistického charakteru predstavujú komentár v súlade s neviazaným verejným diskurzom. Prednášateľ v prezentácii predstaví dáta, pozorovania a zistenia zo svojho výskumu antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti. Židovské štvrte (a nielen) v oboch mestách ponúkajú komplexný pohľad na interpretáciu týchto fenoménov nielen v historickom kontexte, ale aj v kontexte národných politík a socioekonomických zmien v priestore strednej Európy. Prednášateľ počas terénneho výskumu citlivo vnímal aj využívanie židovskej a antisemitskej symboliky pri demarkácii mestského priestoru skupinami futbalových huligánov v oboch mestách. V prezentácii predstaví svoj výskum antisemitských grafitov ako markerov urbánneho priestoru v rôznorodých kontextoch: ako symbolu mocenskej dynamiky v kontexte subkultúry futbalových huligánov, v politickom diskurze, ako aj v širšom spoločenskom diskurze, v ktorom sú odkazy na židovstvo využívané ako nástroje ponižovania a neprijatia.

Vstup na prednášku je voľný.

Tešíme sa na vás!