S radosťou vám oznamujeme, že vyšlo tretie číslo študentského časopisu Speculum.

SPECULUM 3/2009

Štúdie:
Daša Bombjaková: Mechanizmy autobiografickej pamäti v biografiách žien (na príklade rozprávaní o rodine v kontexte socialistickej industrializácie)
Tatiana Klamová: Metódy rekonštrukcie kultúrneho dedičstva
Slava Markušová: Prečo ľudia cestujú? Náčrt ťažiskových konceptov v antropológii turizmu
Simona Tupová: Ľudový model emócií

Materiál:

Richard Kotsch: Móda punku
Barbora Mišáková: Stereotypné obrazy v modernej spoločnosti: žena-blondínka (špeciálne problémy sociálnej antropológie)
Dagmar Popovcová: Rodové stereotypy v reklame

Eseje:

Monika Išová: Odpor a morálne usudzovanie

Rozhovor:

Michal Herceg: Gabriela Kiliánová: Riaditeľ by mal aj vedecky pracovať

Recenzia:

Ivana Balážová: Výstava o výstave – Bruselský sen

Foto:

Lea Lovišková: Fotografické okienko

 Číslo 3/2009 na stiahnutie (6,91 MB)