V týchto dňoch vyšlo druhé číslo časopisu Speculum.

SPECULUM 2/2009 – obsah čísla:

Štúdie:
Barbora Blahutová: Vytváranie sietí vzťahov v lesbickej komunite on-line a ich premietanie do reálneho života: príklad slovenskej lesbickej chatovej miestnosti
Zuzana Brišáková: Obraz Slovákov u Jána Čaploviča a Franka Víťazoslava Sasinka
Monika Išová: Pobytový tábor ako technológia moci
Linda Šimeková: Exploring the “Brave New World” of Facebook: Slovak Experience
Veronika Rybanská:
 Reprezentácie detí o rase a etnicite

Materiál:
Katarína Kovácsová: Prezidentské voľby 2009

Eseje:
Ľudovít Halmo: Židia v Komárne

Diskusia:
Katarína Kovácsová: Hra zvaná kreditný systém

Rozhovor:
Michal Herceg, Tatiana Bužeková: Rozhovor s Martinom Kanovským

Správa:
Naďa Horňáková, Barbora Blahutová: O výskume v Sarajeve alebo malý sprievodca sarajevským terénom

Foto:
Daša Bombjaková: Fotografické okienko

Číslo 2/2009 na stiahnutie (5,11 MB)