Členské za rok 2009 sa platí v lehote do 31.3.2009.