Dňa 7. októbra 2021 sa v rámci mimoriadneho valného zhromaždenia SASA uskutočnilo hlasovanie o nových členkách a členoch Rady asociácie. Hlasovanie – ako aj celé valné zhromaždenie – prebehlo online formou prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Za členky Rady boli zvolené Katarína Böhmová, Tereza Hraníková a Nina Čviriková, kým sa členmi stali aj Stano Lukáč a Filip Boberić. Počet členiek a členov Rady SASA sa teda po včerajších voľbách zvýšil na 8.