Čo znamená žiť a učiť (sa) v súčasnej lovecko-zberačskej rovnostárskej spoločnosti? Akým spôsobom sa egalitárstvo prejavuje v sociálnom, ekonomickom a politickom živote? Ako členky a členovia komunity vnímajú osobnú a autonómiu iných? Aké mechanizmy a praktiky sa nachádzajú v pozadí fungovania takéhoto modelu spolunažívania?

Odpovede na uvedené otázky vám prezradí sociálna antropologička Mgr. Daša Bombjaková, PhD. na prednáške Procesy kultúrneho učenia u BaYaka lovcov – zberačov, ktorá sa uskutoční v stredu 24.11.2021 v Prednáškovej sále na Ventúrskej 11 (Univerzitná knižnica v Bratislave) so začiatkom o 17:30. Prednáška je pokračovaním cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr, ktorý usporadúvajú Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Ústav sociálnej antropológie FSEV UK v spolupráci so Strediskom UNESCO pri UKB. Prednášajúca je predsedníčka SASA a akademicky pôsobí na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK v Bratislave.

Zámerom prednášky bude prezentovať zistenia z 18-mesačného etnografického výskumu, ktorý Daša Bombjaková absolvovala medzi BaYaka lovcami a zberačmi, s ktorými žila v dažďovom pralese v Kongu od roku 2013 do 2015. V rámci predstavenia reálnych výskytov rovnostárstva a osobnej autonómie z perspektívy členiek a členov skúmanej komunity a výskumníčky, prednášajúca značnú pozornosť upriami na komunikačný fenomén mòsámbò. Mòsámbò je veľmi dôležitou súčasťou každodennosti BaYaka, pomocou ktorého jednotlivci a jednotlivkyne vyjadrujú skúsenosti, názory, sťažnosti, plány a želania.

Vstup na prednášku je voľný. Na podujatí platí režim OP a kapacita miest je obmedzená.

Tešíme sa na vás!