Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú ďalšiu prednášku s názvom Bitky o dlh: Prípad Chorvátska. Prednášajúcim bude Mgr. Marek Mikuš MSc., PhD.,  ktorý pôsobí na Max Planck inštitúte pre sociálnu antropológiu. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 16. júna 2022 v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave so začiatkom o 17:30 hod.

Téma prednášky:
Po poslednej svetovej finančnej kríze prežívalo Chorvátsko vlnu problémov s dlhmi domácností, ktorú z veľkej časti vyvolalo predátorské úverovanie a problematický systém exekúcií. Odpoveďou na tieto problémy boli nové organizácie dlžníkov, siahodlhé súdne procesy, vládne intervencie, a parlamentné a mediálne diskusie. Aké podoby mali tieto bitky o dlh, aké boli ich výsledky a ohraničenia? A v čom sa prípad Chorvátska podobá a odlišuje od politiky dlhu na Slovensku a v iných európskych krajinách? Odpovede na tieto otázky Vám ponúkne prednáška.

Informácie o prednášajúcom:
Marek Mikuš je sociálny antropológ so zameraním na politické a ekonomické otázky vo východnej Európe. V posledných rokoch robil výskum najmä o dlhu domácností v Chorvátsku a momentálne na Slovensku. Na Max Planck Inštitúte pre sociálnu antropológiu vedie výskumnú skupinu o dlhu domácností vo východnej Európe s financovaním od Deusche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Vstup na prednášku je voľný.

Tešíme sa na vás!