Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú prednášku Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom. Na podujatí bude prednášať Mgr. Vladimír Bahna, PhD., vedecký pracovník na Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. V roku 2019 mu vyšla kniha Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ. Prednáška sa uskutoční v utorok 24. mája 2022 v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave so začiatkom o 17:30 hod.

Prednáška sa bude venovať tradičnej téme známej ako „poverové rozprávania“.  Opierajúc sa o psychologické, ale tiež evolučné vysvetlenia, prednášajúci ukáže, ako sú spomienky a chápanie poverových rozprávaní spoluvytvárané a transformované rôznymi kultúrnymi a spoločenskými vplyvmi. Osobné zážitky a spomienky sú tak do veľkej miery kultúrnym javom.

Vstup na prednášku je voľný.

Tešíme sa na vás!