Máte záujem o témy ako menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj? Teraz máte jedinečnú šancu učiť sa formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach. Jediné riziko pre Vás: ak sa pridáte, tieto témy Vás už možno nikdy nepustia.

Inštitút Mateja Bela (IMB) vyhlasuje tohtoročný stážový program. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame možnosť študentom, študentkám, mladým profesionálom a profesionálkam na zoznámenie sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja; výskumom a analytickou činnosťou v týchto oblastiach, ako aj so širšími súvislosťami inklúzie na Slovensku.

Stážisti a stážistky sa zúčastnia intenzívneho kurzu pozostávajúceho z ôsmich prednášok špičkových odborníkov na rôzne podoblasti týchto tém, terénneho výjazdu do regiónov a individuálneho projektu finalizovaného v priebehu augusta 2022, s možnosťou pokračovania na jeseň 2022 alebo dlhodobej spolupráce s Inštitútom Mateja Bela.

Viac informácií o programe a inštrukcie, ako sa môžete hlásiť, nájdete na stránke IMB.