Dňa 11. apríla 2018 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave konalo valné zhromaždenie OZ SASA.

Zápisnica zo stretnutia.