Naspäť na zoznam ponúk

Miesto praxe
Bratislava

+ flexible v SR

Pre koho?
Študenti a študentky, absolventi a absolventky soc. antropológie

Druh spolupráce
Študentská stáž / odborná prax

Ponuka odbornej praxe

Africko-slovenská únia (ASU) ponúka odbornú prax pre študentov Sociálnej antropológie FSEV UK so záujmom rozšíriť si praktické zručnosti v oblasti kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu a vytvárania písaného obsahu.

Stručná charakteristika organizácie 

Africko-slovenská únia (ASU) je nezisková organizácia, ktorá vytvára a prehlbuje prienik medzi africkými a slovenskými aktérmi na princípe inklúzie a akceptácie, empatie a vzájomnej tolerancie. Sme presvedčení, že cudzinci žijúci na Slovensku nepredstavujú hrozbu. Práve naopak, môžu byť obohacujúcim elementom spoločnosti inšpirujúcim k pozitívnej zmene. Zároveň veríme, že aj Slováci môžu predstavovať inšpiráciu a príležitosť pre lepší zajtrajšok pre ľudí, ktorí sem prichádzajú. Vo vzájomnej interakcii si môžeme porozumieť, pochopiť a prijať rozdielnosť, ktorá nemusí byť prekážkou, ale naopak vítaným aspektom inkluzívnej a progresívnej spoločnosti.

Náplň práce

  1. Kvalitatívny výskum o cieľovej skupine

 

Aj napriek tomu, že engagement na našich sociálnych sieťach stúpa, sme presvedčení, že práve vďaka dôležitému zberu dát cieľovej skupiny by sme vedeli prispôsobiť obsah ich potrebám a záujmom, čím by sme zvýšili traffic na našej webovej stránke a aktívnu participáciu na sociálnych sieťach.

Okrem Afričanov nás taktiež zaujímajú potreby Slovákov, ktorých oslovuje naša iniciatíva a témy, ktorým sa venujeme. Potrebujeme však zistiť, čo konkrétne ich zaujíma, o čom majú potrebu sa s nami rozprávať alebo čo nevedia a chcú sa dozvedieť. Vďaka tebou zozbieraným dátam budeme vedieť prispôsobiť obsah našich článkov a obsahu na sociálnych sieťach.

 

  1. Kvantitatívny výskum na základe zberu demografických dát o cieľovej skupine

Chceme mať väčší dosah na Afričanov žijúcich na Slovensku, momentálne však máme dosah len na africkú komunitu žijúcu v Bratislave. Na to, aby sme sa im vedeli priblížiť, potrebujeme poznať demografické informácie o počte, veku, pôvodnej krajine a pohlaví Afričanov naprieč slovenskými regiónmi.

Na základe tvojto prieskumu budeme schopní prispôsobiť obsah našich článkov a diskusií a zvýšiť tak celkové povedomie o našej organizácii.

 

  1. Spracovanie a editovanie článkov a obsahu na stránke a sociálnych sieťach, management komunikačnej stratégie

Na základe zozbieraných dát kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu potrebujeme človeka, ktorý sa bude spolupodieľať na nastavení komunikačnej stratégie s presne definovanými okruhmi tém v čase, vytváraní a editovaní obsahu na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.

  1. Etnografický výskum a hĺbkové rozhovory

Chceme sa dozvedieť viac o našej časti našej cieľovej skupiny- Afričanoch žijúcich na Slovensku, čomu sa venujú, aký život vedú, s akými problémami sa potýkajú, čo považujú za dôležité, čo by chceli zmeniť a ako vnímajú život na Slovensku. Výsledky etnografického výskumu budeme môcť spracovať do série hĺbkových rozhovorov, ktoré priblížia život expatov žijúcich na Slovensku, čím posilníme pochopenie jednotlivcov- cudzincov a porozumieme ich životu z ich jedinečnej perspektívy.

Osobné predpoklady a zručnosti

  • Osobná zanietenosť pre princípy a myšlienku Africko-slovenskej únie
  • Ambicióznosť, proaktívnosť a záujem učiť sa nové veci
  • Dôslednosť, vytrvalosť a precíznosť

Benefity

Tvojou pridanou hodnotou pri zapojení sa do aktivít Africko-slovenskej únie bude možnosť nadobudnutia cennej praxe popri tvojom štúdiu, ktorou sa môžeš prezentovať pri tvojej ďalšej akademickej či pracovnej realizácii. Tvojou aktivitou taktiež významne prispeješ k chodu organizácie, zvýšiš povedomie o jej aktivitách, čím podporíš myšlienku dôležitosti  inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti.

Jazykové znalosti

  • Angličtina na úrovni B2

Kontakt

Zuzana Firgánková

0910220173

Africko-slovenská únia

Jégého 6

821 08 Bratislava