Jedným z hlavných cieľov SASA je propagovanie a zvyšovanie povedomia o sociálnej antropológii širšej verejnosti. Okrem organizovania prednášok pre verejnosť, vedenia rozhovorov so sociálnymi antropológmi a antropologičkami či práce na antropologicky orientovanej súťaži pre stredné školy, by sme chceli priblížiť prácu v rámci sociálnej antropológie aj prostredníctvom fotografií či kresieb z terénnych výskumov.

Ak máte záujem zapojiť sa do tejto výzvy, pošlite nám jednu alebo viac fotografií s krátkym popisom, ako aj krátky sumár Vášho terénneho výskumu. Na zasadnutí Rady SASA niektoré fotografie vyberieme a publikujeme na našom webe. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Zapojením sa nám pomôžete ilustrovať prácu, poslanie a význam sociálnej antropológie.

Ďakujeme,
Rada SASA

Gazdovstvo na Pogari, Vareš, Bosna a Hercegovina
© Andrej Mentel

Robotnícky odpočinok v juhoslovanskom obchoďáku, Novi Sad, Srbsko, 2020
© Filip Boberić