Rozhovor s Michalom Uhrinom

14. augusta 2022|

Michal Uhrín je odborným asistentom na Katedre etnológie a muzeológie, FIF UK.  Uskutočnil niekoľko dlhodobých etnografických výskumov v rurálnom prostredí Slovenska, zameraných na problematiku náboženstva. Venuje sa komplexným vzťahom medzi príbuzenstvom, náboženstvom a rôznymi [...]

Prednáška: Bitky o dlh – Prípad Chorvátska

11. júna 2022|

Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú ďalšiu prednášku s názvom Bitky o dlh: Prípad Chorvátska. Prednášajúcim bude Mgr. Marek Mikuš MSc., PhD.,  ktorý pôsobí na Max Planck [...]

Prednáška: Sociálna nákazlivosť spomienok – Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

10. mája 2022|

Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú prednášku Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom. Na podujatí bude prednášať Mgr. Vladimír Bahna, PhD., vedecký pracovník [...]

Výzva k zasielaniu vizuálií z terénneho výskumu

28. marca 2022|

Jedným z hlavných cieľov SASA je propagovanie a zvyšovanie povedomia o sociálnej antropológii širšej verejnosti. Okrem organizovania prednášok pre verejnosť, vedenia rozhovorov so sociálnymi antropológmi a antropologičkami či práce na antropologicky orientovanej súťaži pre [...]

Prednáška: Miluj blížneho svojho – Etnografický výskum kooperácie a náboženstva

18. marca 2022|

Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú prednášku Miluj blížneho svojho: Etnografický výskum kooperácie a náboženstva. Na podujatí bude prednášať Mgr. Michal Uhrin, PhD., etnológ a [...]