Plány činností

Plán činnosti na 2020

Etický kódex

Etický kódex SASA bol vypracovaný Komisiou pre etiku SASA 25.2.2013 a prijatý Radou SASA 25.2.2013. Kódex bol schválený Valným zhromaždením SASA dňa 7.10.2021, ale aktuálne sa ešte pracuje na jeho úprave.