Stretnutie sa uskutoční dňa 12.3.2009 na FSEV UK o 16:00.