Stretnutie Sekcie vizuálnej antropológie sa uskutoční 26.11.2008 na FSEV UK o 18:00.