Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 29.5.2009 na FSEV UK o 16:00.