Stretnutie Sekcie kognitívnej a evolučnej antropológie sa uskutoční 17.12.2008 na FSEV UK o 16:00.