Stretnutie Rady SASA sa uskutoční dňa 27.10.2008 v Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdii, Grösslingova 53 o 18:00.