Stretnutie Sekcie kognitívnej a evolučnej antropológie sa uskutoční 27.3.2009 na FSEV UK o 17:00.