Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 19.11.2008 na FSEV UK o 19:30.