Anthropologica Slovaca je ústredným časopisom Slovenskej asociácie sociálnej antropológie. Je to recenzovaný časopis pre sociálnu antropológiu, ktorý publikuje pôvodné etnografické výzkumy, teoretické komentáre a knižné recenzie relevantných antropologických textov ako aj prác z príbuzných odborov. Časopis sa v každom čísle snaží o pluralitu hlasov. Zahŕňa práce aplikovaných antropologičiek a antropológov, ako aj tých, ktoré/í pôsobia mimo akadémie.

Časopis Anthropologica Slovaca je tiež otvorený pre študentky a študentov všetkých úrovní štúdia, postdoktorandky a postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Tak ponúka možnosť vyskúšať si, ako v praxi funguje publikačný proces v odborných vedeckých časopisoch. Anthropologica Slovaca prijíma príspevky zo všetkých subdisciplín antropológie a jej príbuzných odborov.

V časopise máme záujem publikovať príspevky pôvodných výskumných textov zameraných na antropologické otázky a problémy, ale tiež články skúmajúce, ako môžu antropologické zručnosti, idey a etnografický prístup ovplyvniť súčasné sociálne problémy. Rovnako máme záujem o texty, ktoré zdôrazňujú schopnosť antropológie formovať verejné, sociálne a globálne problémy a reality.

Anthropologica Slovaca vychádza dvakrát ročne. Informácie, ako sú publikačné výzvy, redakčné a recenzentské príležitosti, ako aj nové čísla časopisu, nájdete na webovej stránke časopisu, ako aj na webovej stránke Slovenskej asociácie sociálnej antropológie.

V časopise Anthropologica Slovaca máme záujem o štyri druhy príspevkov:
1) Pôvodné výskumné články (do 10 000 slov)
2) Teoretické komentáre (do 4 000 slov)
3) Recenzie kníh (do 1 500 slov)
4) Fotografické eseje (10 fotografií a do 1 500 slov komentárov)

Ak si však myslíte, že ste napísali originálny a relevantný text, ktorý nezapadá do vyššie uvedených štyroch kategórií, pošlite, prosím, e -mail redakcii.

Svoje texty môžete poslať e-mailom do redakčného tímu na adresu

Tešíme sa na vaše príspevky!