S radosťou vám oznamujeme, že vyšlo ďalšie číslo študentského časopisu Speculum.

Speculum 1/2010 – obsah čísla:

Editoriál

Štúdie:
Ivana Balážová: Spomienky a veci v rodine: prípadová štúdia
Lucia Vicianová: Transmisia mytologických prvkov (Na príklade Pána prsteňov)
Táňa Grauzelová: Kategorizácia, morálka a altruizmus

Eseje:
Barbora Škvarková: Rola matky ako sociálny konštrukt (antropológia životného cyklu)
Michala Jajcayová: Sociálny konflikt z pohľadu Ralfa Dahrendorfa
Daša Bombjaková: Tri výhrady nielen k počinu Wolfa Bleeka
Katka Móciková: Strach – emócia, ktorá s človekom dokáže divy?

Recenzie:
Monika Išová: Otázky opisu a prekladu – využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi

Fotookienko:
Martin Halász: 
Hranica Wagah
Martina Laučíková, Ľuboš Kovács, Daša Bombjaková: Momentky zo Sarajeva

Iné:
Pokyny pre prispievateľov

Toto číslo možno stiahnuť, príp. prezrieť tu.