Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú prednášku Miluj blížneho svojho: Etnografický výskum kooperácie a náboženstva. Na podujatí bude prednášať Mgr. Michal Uhrin, PhD., etnológ a kultúrny antropológ, ktorý pôsobí ako odborný asistent na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a je členom SASA. Prednáška sa uskutoční v stredu 23. marca 2022 v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave so začiatkom o 17:30.

Prednáška sa bude venovať komplexným vzťahom medzi formami kooperácie a náboženstvom v konfesionálne zmiešanej lokalite. Cieľom je priblížiť, ako náboženská príslušnosť a príbuzenské vzťahy ovplyvňujú spoluprácu medzi jednotlivcami a skupinami. Výklad bude založený na etnografických dátach o kooperácii a náboženstve, ktoré boli získané počas dlhodobého terénneho výskumu v rurálnom prostredí na západnom Slovensku.

Vstup na prednášku je voľný.

Tešíme sa na vás!