Slovenská asociácia sociálnej antropológie vo štvrtok 27.10.2022 so začiatkom o 18:30h organizuje stretnutie ku knihe The Cultural Economy of Protest in Post-Socialist European Union: Village Fascists and their Rivals od sociálneho antropológa doc. Mgr. Juraja Buzalku, M.A., PhD., ktorý pôsobí na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK. Podujatie sa uskutoční v budove Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, v miestnosti B027. Kniha vyšla v roku 2022 z dielne prestížneho akademického vydavateľstva Routledge, špecializovaného na oblasť sociálnych a humanitných vied. Okrem autora, knihu budú prezentovať a o nej diskutovať aj sociálni antropológovia doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. a Mgr. Matej Butko, PhD.

Monografia sa venuje téme kultúrnej ekonomiky protestu v prostredí Slovenska a stredovýchodnej Európy, pričom sa zamýšľa nad otázkami o pôvode progresívnych a reakčných politických hnutí. Upozorňuje na to, ako dedičstvo socialistickej modernizácie vidieka ovplyvňuje súčasnú politiku a ako sa v tom kontexte rozvíja „dedinská“ verzia fašizmu v regióne. Autor opisuje väčšinu občanov Slovenska ako postsocialistických Európanov so vzťahom k vidieku, ktorí majú pocit, že práve tu by sa mala definovať a zakladať skutočná moc v spoločnosti.

Tešíme sa na vás!