Prvé stretnutie Sekcie vizuálnej antropológie sa bude konať v piatok 26. februára o 16:30 na FSEV, miestnosť K11.

Téma stretnutia: ikonologická analýza (Erwin Panofsky) a „ideológia v obraze“ (John Berger: Ways of seeing).