Slovenský národopis – vedecký časopis pravidelne vydávaný štyrikrát ročne Ústavom etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied – vyzýva na zaslanie príspevkov do špeciálneho čísla 2/2022, ročník 70. Dané číslo, ktoré sa pripravuje v anglickom jazyku, sa bude venovať téme Rituals as instruments of social regulationAutorky a autori, ktorí sa zaoberajú sociálnymi aspektmi rituálov, môžu abstrakty svojich článkov posielať najneskôr do 15. novembra 2021. Pripravované číslo časopisu zároveň nadviaže na seminár Rituals Between Mind and Society, ktorý sa uskutoční začiatkom novembra 2021.

Všetky informácie týkajúce sa témy čísla a odovzdávania príspevkov si môžete prečítať na stránke Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.