Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Ústav sociálnej antropológie Univerzity Komenského a Slovenská asociácia sociálnej antropológie organizujú seminár Rituals Between Mind and Society, ktorý sa bude konať od 4. do 5. novembra 2021 v Banskej Štiavnici. Udalosť zároveň bude možné sledovať online prostredníctvom platformy ZoomDve hlavné témy semináru sa budú týkať a) kolektívnych rituálov ako nástrojov sociálnej kontroly a b) nových ideí, problémov a prekážok v rámci kognitívnych štúdií rituálov. Záujemkyne a záujemcovia zo sféry sociálnej antropológie a iných sociálnych a humanitných vied, ktorí sa semináru chcú zúčastniť ako prednášajúce a prednášajúci, abstrakty svojich empirických a teoretických príspevkov môžu zaslať najneskôr do 10. septembra 2021. Seminár zároveň bude tematicky úzko spojený s číslom Slovenského národopisu, ktoré bude publikované budúci rok.

Podrobnejšie informácie o podmienkach participácie, registrácii, termínoch a vedeckých problematikách semináru sú uvedené na stránke Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.