Na základe hlasov členov Grantovej komisie SASA sa víťazmi v dvoch kategóriách projektov (Bc. a Mgr.) stávajú:

V kategórii projektov bakalárskych prác:

1. miesto: Kristína Biljnjová, SA2, FSEV UK

2. miesto: Lenka Kissová, SA2, FSEV UK

V kategórii projektov magisterských prác:

1. miesto: Daša Bombjaková, SA4, FSEV UK

2. miesto: Veronika Rybanská, SA4, FSEV UK

Keďže sme do súťaže nedostali žiadny projekt PhD, navrhli sme, aby víťazi v každej kategórii dostali ohlásenú odmenu (po 170 €) a druhí v poradí polovicu zo sumy určenej na PhD projekt (čiže po 85 €).

Po dohode s vedením SASA sa slávnostné vyhlásenie víťazov uskutoční počas Valného zhromaždenia SASA 2011.