Zuzana Firgánková

Zuzana Firgánková je jednou zo zakladajúcich členiek a členov občianskeho združenia ASU – African-Slovak Union. Zuzka nakrátko študovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity komenského a je držiteľkou dvojitého magisterského titulu Globálnych štúdií z University of Freiburg a University of Cape Town. Po ukončení štúdia sa v roku 2019 vrátila na Slovensko a okrem práce v oblasti medzinárodných vzťahov sa naplno venuje chodu ASU. V dnešnom mini-rozhovore Zuzka bližšie opíše hlavnú myšlienku združenia a tiež plány do budúcna.

Ocenili by sme pomoc mladých a zanietených antropológov a antropologičiek, ktorí by chceli priložiť ruku k dielu…

Mohla by si nám povedať bližšie o ASU? Čo to je? Ako si sa k tomu dostala? Čo Ťa k tomu inšpirovalo?

Dostali sme sa k tomu viac-menej veľmi spontánne. Ja nie som sama, ktorá to založila. Pôvodne sme ako piati zakladajúci členovia plánovali organizovať len stretnutia, neskôr sme sa však rozhodli robiť to poriadne a tak sme si založili neziskovú organizáciu. Sme stále mladá organizácia – máme len niečo vyše roka a snažíme sa sprostredkovať Slovákom neskreslený, komplexný pohľad o Afrike a Afričanoch žijúcich na Slovensku. Druhý cieľ je zblížiť africkú komunitu na Slovensku a zase priblížiť Slovensko Afrike a Afričanom. Snažíme sa byť prínosom pre obe strany.

Nosná myšlienka ASU je  predstaviť slovenskej spoločnosti myšlienku diverzity a inklúzie. Myslíme si, že to na Slovensku stále chýba. Táto situácia sa mení, nemení sa však dostatočne rýchlo. Aspoň nie tak rýchlo, ako by sme si to predstavovali.

Robíme osvetu a snažíme sa ukázať ľuďom, že inakosť nie je zlá a inakosť neznamená, že sa musíme vzdať vlastnej identity a  a že otvorenosť voči cudzincom nie je ohrozenie našej vlastnej kultúry. Práve naopak —môže byť obohatením! Môžeme si z nej niečo odniesť a môžeme sa navzájom niečo naučiť. Na druhej strane to neznamená, že donekonečna a bezhranične budeme akceptovať iných ľudí. Aj tí, ktorí prichádzajú na Slovensko, sa samozrejme musia prispôsobiť lokálnym podmienkam, musia rešpektovať krajinu a ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu… K cudzincom vo všeobecnosti by sme však mali pristupovať oveľa otvorenejšie, s rešpektom a nie a priori ich odsudzovať, len preto že nejako vyzerajú.

Čo Ťa viedlo k tomuto? Ako to celé začalo?

Odjakživa som mala blízky vzťah k Afrike a zaujímala som sa o ňu. Po príchode na Slovensko mi chýbala medzinárodná komunita a chcela som spoznať Afričanov žijúcich na Slovensku. Ostatní, ktorí sa pridali, mali podobnú motiváciu. Začali sme organizovať malé podujatia, aby sa slovensko-africká komunita zoznámila. Neskôr sme sa rozhodli naše aktivity zastrešiť a nerobiť veci len tak halabala, tak sme si povedali, že si založíme normálne NGO-čku.

Keď si spomínala, že robíte osvetu… a tiež, že veci sa menia pomaly. Aké metódy používate pri osvete oslavy inklúzie a diverzity?

Prvou a najhlavnejšou metódou je náš projekt, ktorý už funguje viac ako pol roka, a volá sa ASU Talk. Tam pretavujeme hlavnú myšlienku do reality prostredníctvom rozhovorov s hosťami z rôznych oblastí, ktorí majú čo dočinenia s Afrikou alebo nosnou myšlienkou inklúzie a diverzity. Diskusie prebiehajú v mesačných intervaloch a na bilingválnej báze (raz v slovenčine a raz v angličtine) na našom FacebookuYoutube, kde si časti ľudia môžu pozrieť aj dodatočne. Rozhovory sa tiež dajú počúvať formou podcastu na SpotifyBuzzsprout.  Máme tiež vlastnú stránku www.asu.sk, kde sú všetky podrobnosti o našich aktivitách.

Takže máte Asu Talk. Vyvíjate aj iné aktivity?

Áno, robíme, aj keď sme momentálne limitovaní finančne. Preto príležitostne organizujeme malé stretnutia, ako napríklad gathering pre zmiešané rodiny na Slovensku alebo nedávny mingle meet pre jednotlivcov. Boli sme tiež súčasťou Medzinárodného dňa organizovaného neziskovou organizáciou Mareena, kde sme sa spolupodieľali na programe. Určite chceme rozširovať naše aktivity a mať väčší dosah, chce to však čas a trpezlivosť. Máme našliapnuté dosť vysoko, takže uvidíme. 😊

Aké sú Vaše plány teda?

Určite budeme pokračovať v nosnej aktivite ASU Talk, lebo má veľmi pozitívny ohlas a teší sa celkom peknej sledovanosti. Takisto, chceme zorganizovať štvordňové podujatie, ale to nechcem predbiehať — to naozaj závisí od toho, ako sa nám podarí získať finančné prostriedky.

Ešte by som sa chcela vrátiť k niektorých veciam, ktoré si spomínala skôr. Hovorila si, že zastrešujete Afričanov na Slovensku. Ako to v praxi funguje? Ako komunikujete?

Áno, stretávame sa s pár africkými kamarátmi, ktorí tu buď študujú alebo pracujú. Ide však o Afričanov žijúcich prevažne v Bratislave.

Preto by sme ocenili pomoc mladých a zanietených antropológov a antropologičiek, ktorí by chceli priložiť ruku k dielu a pomohlo nám identifikovať africké komunity alebo jednotlivcov prostredníctvom demografického výskumu. Máme v pláne nadviazať intenzívny kontakt s Afričanmi na Slovensku aj mimo hlavného mesta, zistiť odkiaľ sú a ako sa im tu žije, poznať ich príbeh a potreby, čomu však predchádza dôsledná príprava a výskum. V ASU máme tiež priestor pre kreatívcov, ktorých baví písanie, vytváranie grafického obsahu či sociálne médiá. Viac o ponuke stáže nájdete v popise…Budeme sa veľmi tešiť prejavenému záujmu zo strany študentov antropológie. Neváhajte nás kontaktovať!

Zaujalo vás občianske združenie ASU?
Pozrieť stáž v ASU